Scurt istoric

30 Septembrie 2020

Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” Florești din Județul Cluj este situată la 10 km sud-vest de Municipiul Cluj-Napoca pe drumul de legătură E60/DN1 dintre Cluj-Napoca și Oradea, apoi cu o scurtă abatere de 3 km pe drumul comunal DC 96 spre satul Tăuți. Este amplasată într-o pitorească zonă colinară împădurită, pe Valea Boșorului.

Este mănăstire de călugărițe și face parte din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în cadrul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Ansamblul mănăstirii cuprinde biserica, clopotnița, altarul de vară, chiliile, trapeza, cimitirul și alte anexe gospodărești. Piatra de temelie a bisericii s-a pus la data de 20 noiembrie 1994 de către Înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu Anania. Ctitorirea bisericii s-a realizat cu multă jertfă din partea credincioșilor Localității Florești, îndrumați de către preotul paroh Vasile Fizeșan, la care s-au adăugat slujitorii și monahiile sfântului locaș. Cu sprijinul mai multor binefăcători, biserica de tip bizantin cu unele influențe romanice și brâncovenești, s-a zidit în perioada 1994-2009, după proiectul final al arhitectului clujean Radu Spânu. Deodată cu înălțarea locașului sfânt s-au edificat treptat și celelalte construcții în incinta așezământului monahal, după cum urmează: clopotnița cu poarta de intrare (anul 2003), casa monahală, din spatele bisericii (anul 2007), cimitirul (începând din anul 2001), poarta cu turn spre cimitir și zidul de sprijin care închide cetatea (începând din anul 2009), casa mare multifuncțională cu trapeza nouă (în curs de construire începând cu toamna lui 2010).

Pictura bisericii este realizată în tehnica frescă, stil neobizantin și lucrată între anii 2005-2009 de către pictorul bisericesc monumentalist Pătrașcu Manole și soția sa, Rodica, din Municipiul Focşani (judeţul Vrancea). Tablourile votive ale ierarhilor au fost zugrăvite de către pictorul Paul Bătăiosu în anul 2009. Mozaicul de pe frontispiciul bisericii cu icoana hramului deasupra intrării a fost realizat de către ArtGeorgis din Iași în anul 2006.

Sfințirea bisericii a fost săvârșită în data de 18 aprilie 2010 (Duminica Mironosițelor) de către Preasfințitul Irineu Pop Bistrițeanul, episcopul vicar de atunci al eparhiei.

Mănăstirea Florești deține mai multe odoare sfinte prețioase: Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni „Povățuitoarea” sau „Nădejdea celor deznădăjduiți” zugrăvită pe lemn în Sfântul Munte Athos în septembrie 2008 de către monahul iconar Modest Moldovan; Moaște de la Sfântul Mucenic Efrem cel Nou, aduse din Grecia în anul 2013; Moaște de la Sfântul Mărturisitor Ioan Rusu, aduse din Grecia în anul 2013; Papucii Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia, aduse din Grecia în anul 2015; Moaște de la Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, aduse din Veneția în anul 2016.

Începând din anul 2013 s-a înființat și Așezământul Filantropic „Sfântul Onufrie cel Mare” aflat în proximitatea mănăstirii (piatra de temelie 12 iunie 2013) la inițiativa părintelui Protos. Dr. Visarion Pașca, unul dintre duhovnicii mănăstirii, cu misiunea de ocrotire și îngrijire a copiilor părăsiți temporar sau definitiv de către părinții lor.

În prezent obștea mănăstirii este alcătuită din: maica stareță Stavrofora Teodora Cîmpan, preoții duhovnici Protosinghel Dr. Visarion Pașca și Protosinghel Dr. Anastasie Berbecel și 20 de monahii și surori.